Transition Travels
ontwerp & realisatie >> edening
Transition Travels actie foto's
  1. Stil Zijn; het rendement van rust

    natuur, fietsen en basic biologische regionale seizoensmaaltijden
  2. Duurzame Dagen; van Hoofd naar Hart

    1. + twee lezingen over duurzaamheid / systeemverandering en innovatie 1.1
  3. Spirit in Actie; innovatie vanuit de Creatieve Bron

    2. + training; Theorie U, twee coaches en innovatie 2.0

Algemeen

Het programma begint in Luik met het bezoeken van het nieuwe €312 mln treinstation, ontworpen door Santiago Calatrava. Waarna u met het boemeltje naar Visé gaat. In Visé stapt u over op de Funkwagen en reist u door naar de Le barrage de la Gileppe in het Herzogenwald.

Het programma kan ook beginnen met een Caffe Macchiato naast NS station Maastricht, alwaar u overstapt op de Funkwagen.

Bij de Barrage de la Gileppe stapt u op de fiets voor een 20km fietstocht om het Lac de la Gileppe, op weg naar de kampeerplek.

Het programma is verder afhankelijk van het gekozen arrangement. In alle gevallen krijgen de deelnemers vooraf een grove schets van het programma, na nader overleg en wensen van de opdrachtgever.

Alle 3 de opties betreffen een 2 daags verblijf. Aanpassingen in duur en inhoud zijn bespreekbaar.

Arrangement 1
Stil Zijn; het rendement van rust

U kampeert vlak buiten Eupen aan de rivier de Vesdre in een ronde 10 persoons Saharatent. De biologisch, lokale seizoensmaaltijden worden bereid op een houtvuur. Met de legertruck zijn mountainbikes meegekomen, waarmee u een prachtige tocht maakt om het stuwmeer. De stiltewandeling en de gezamenlijke opening van de dag zorgen ervoor dat twee dagen mee gaan met TransitionTravels ervaren wordt als actieve welness. Collega`s, werknemers, medewerkers, ouders, clubgenoten komen dichterbij zich zelf, elkaar en zo de wereld: duurzaamheid.

Arrangement 2
Duurzame Dagen; van Hoofd naar Hart

Kamperen aan de rivier, fietsen rond het stuwmeer, stiltewandeling en biologische, lokale seizoensmaaltijden zijn de ideale omstandigheden om de kennis omtrent duurzaamheid te internaliseren. De wakkerschuddende, bewustmakende en vaak ook confronterende lezingen resoneren en worden op waarde geschat in deze setting. Medewerkers en organisatie genoten worden actief betrokken bij de groene paragraaf van uw organisatie. Rendement van het uitstapje wordt vergroot door:

Arrangement 3
Spirit in Actie; innovatie vanuit de Creatieve Bron

Kamperen aan de rivier, fietsen rond het stuwmeer, stiltewandeling en biologische, lokale seizoensmaaltijden gecombineerd met de door het MIT ontwikkelde Theorie U en Open Space sessies.

Uw organisatie maakt kennis met een ongebruikelijk effectieve vorm van innovatie. Als uw organisatie echt een volgende stap wil zetten in duurzaamheid, dan biedt TransitionTravels u een versnelde realisatie van deze wens.

Dat wat toeneemt:

Kenmerk is dat waarde wordt toegevoegd voor uw organisatie en voor de samenleving. Zo dient innovatie uw kencijfers en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Rendement van de training wordt vergroot door:

(*) Kennis ten aanzien van de innovatiekanten van uw organisatie:

NB TransitionTravels stelt materialen en diensten beschikbaar voor een door u samengesteld arrangement. Mits de duurzame meerwaarde in acht wordt genomen. Te denken valt aan: workshop weekend, een plek voor trainer of coach, teambulding, familie dagen.

Neemt u gerust contact met ons op.

Home

Arrangementen

Waarom

Theorie U

Emil Möller

Links

Contact

Publicaties

Foto's

Video's

Edening: Maatwerk in Reclame, Websites en Software