Transition Travels
ontwerp & realisatie >> edening
Transition Travels actie foto's

Het is mijn overtuiging dat we makkelijk veel verder kunnen gaan in duurzaamheid, als we maar een zetje krijgen. Moed vatten om te doen wat we al weten dat we kunnen en eigenlijk ook wel willen. Mijn verlangen om mensen te faciliteren effectief die stap te zetten, is mijn reden om Transition Travels te organiseren.

Reeds in mijn studietijd was ik geïnteresseerd in existentiële kanten van het leven en in het bijzonder in zingevingvragen. Ik deed 6 jaar promotie-onderzoek naar besluitvormingsprocessen in een transitie naar een duurzaam energieregime. Ik heb de grenzen van het intellect ervaren en weet dat om duurzaamheid te realiseren niet in de eerste plaats kennis maar een volgende stap in bewustzijn nodig is.

Ik ben me gaan verdiepen in Theorie U. Ik ben bijzonder geraakt door de mogelijkheden die Theorie U biedt om in onze cultuur grote groepen mensen te bereiken voor deze volgende stap. Dit geeft mij het vertrouwen dat we als cultuur in staat zijn om te doen wat nodig is om een betere planeet voor alle kinderen van alle soorten en alle tijden te realiseren.

Sinds 7 jaar ben ik intensief bezig met projecten inzake `een goed leven voor iedereen` (duurzaamheid). O.a. via mijn promotie-onderzoekstraject. Daarnaast zat ik voor Unifil in Libanon, voor Artsen zonder grenzen in Uganda, voor Vluchtelingenwerk in Markelo en voor MercyShips in Guinea. Ook bouwde ik een 11 meter zeilschip, fietste 9 maanden door N-Amerika, verdiepte me in rechten en volgde post HBO systeem-ontwikkeling. Ik ben vader van 2 dochters, man van Olivia, mediteer, lees, schrijf, werk mee aan renaissance2.eu. Details op LinkedIn.

Home

Arrangementen

Waarom

Theorie U

Emil Möller

Links

Contact

Publicaties

Foto's

Video's

Edening: Maatwerk in Reclame, Websites en Software