Transition Travels
ontwerp & realisatie >> edening
Transition Travels actie foto's

“De meest ingrijpende innovaties zijn ontstaan in stilte...”

Theorie U is een beschrijving van manieren waarop mensen tot grotere creativiteit, inspiratie en prestatie komen.

Theorie U komt voort uit onderzoek aan het MIT naar hoe succesvol bedrijven zijn in het verbeteren van hun winstgevendheid. Uitkomst: hoe beter de winstgevendheid, ook op langere termijn, hoe stiller de beslissers in die bedrijven waren geworden toen ze die verbetering aan het bedenken waren.

Stilte

Het luisteren naar wat er in de toekomst klaar ligt.

Veelal wordt gedacht en gehandeld op basis van ons reeds bekende patronen; downloaden. Dit werkt goed genoeg bij niet al te ingewikkelde problemen.

In de mate dat problemen ingewikkelder worden, dienen andere patronen gevonden te worden. Van het verstand naar het gevoel gaan, stil worden, het ego loslaten. Je realiseren dat er geen scheiding is tussen subject en object, zodat de spanning tussen het duale en non duale oplost. Effectiviteit ontstaat omdat duidelijk is wat de bedoeling is.

Na het uitkristalliseren van de mogelijkheden, kan dat wat zich aangediend heeft in de wereld gezet worden. Winstgevendheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zullen elkaar gaan versterken. En niet ten koste van elkaar gaan, zoals in de oude patronen vaak het geval is.

Transition Travels geeft met theorie U een format om deze zoektocht mogelijk te maken, er van uitgaande dat een mens tot zoveel meer in staat is dan dag en door zichtbaar is.

Theorie U wordt ondermeer gebruikt bij organisaties als Triodos, IBM en VROM.

Home

Arrangementen

Waarom

Theorie U

Emil Möller

Links

Contact

Publicaties

Foto's

Video's

Edening: Maatwerk in Reclame, Websites en Software