Transition Travels
ontwerp & realisatie >> edening
Transition Travels actie foto's

Duurzaamheid lijkt de meeste organisaties voor een dilemma te plaatsen. Het voelt goed, maar het lijkt de cijfers niet ten goede te komen. De arrangementen van TransitionTravels helpen mensen en organisaties boven zo'n dilemma uit te stijgen en nieuwe invulling aan duurzaamheid te geven.

Invullingen die niet binnen de kantoormuren door enkelingen verzonnen kunnen worden. Maar alleen door groepen mensen gecreëerd kunnen worden die elkaar gevonden hebben en in harmonie zijn met zichzelf en hun omgeving. TransitionTravels biedt een omgeving en programma dat bijna ongemerkt de deelnemers op die plek brengt.

Wat is het voordeel als ik mijn medewerker(sters) laat deelnemen aan een traning van TT?

 1. medewerkers worden
  • eerlijker
  • gemotiveerdeer
  • creatiever, innovatiever
  • loyaler
  • mondiger
  • ondernemender
 2. de organisatie
  • wordt door medewerkers beter gevoed met wat er leeft in de samenleving (veerkracht, competatief vermogen vd organisatie nemen toe)
  • kan de samenleving beter dienen met producten en diensten die er toe doen (MVO neemt toe)
  • zal hogere kwaliteit talent aantrekken en behouden
  • krijgt loyalere klanten, leveranciers, partners
  • krijgt meer klanten in de mate dat deze beter geïnformeerd raken
  • krijgt soepeler regelgevers aan tafel
 3. Voor mijzelf als manager krijg ik een “fittere en flexibelere” organisatie waardoor ik mijn competatieve voorsprong kan behouden c.q. uitbouwen en ik sneller kan inspelen op nieuwe marktkansen, danwel dat de marktkansen door mijn medewerkers zelf gezien en benut worden.

Wat is het Risico als ik mijn medewerker(sters) laat deelnemen aan een traning van TT?

 1. medewerkers die mee zijn geweest met TT zullen zich kritischer verhouden tot mijn organisatie. De kwaliteit van mijn organisatie kan als onvoldoende worden ervaren. Met als gevolg dat de competatieve kracht van mijn organisatie afneemt. In dit geval is er geen plaats voor eerlijke, gemotiveerde, creatieve, innovatieve medewerkers en zullen loyaliteit en ondernemerslust afnemen. Waarbij de besten het eerste de organisatie zullen verlaten
 2. als bekend wordt dat dit speelt, levert dit reputatieschade op. Met als gevolg grotere moeite om talent aan te trekken en te behouden, alsmede winstgevendheid te behouden, in de mate dat veerkracht van de organisatie wordt gevraagd
 3. dat Transition Travels geen passend product kan leveren voor de ontwikkeling van mijn medewerkers, waardoor het geïnversteerd vermogen verdamp en er eveneens reputatieschade kan ontstaan

Wat zijn de consequenties als ik mijn medewerker(sters) niet laat deelnemen aan een training van TT?

Er is niets aan de hand als:

Home

Arrangementen

Waarom

Theorie U

Emil Möller

Links

Contact

Publicaties

Foto's

Video's

Edening: Maatwerk in Reclame, Websites en Software